Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc, lịch công tác của Chủ tịch HĐQT;
- Chuẩn bị và tham gia các cuộc họp của Chủ tịch HĐQT, làm thư ký cuộc họp và ghi biên bản họp;
- Tổng hợp các công việc Chủ tịch HĐQT giao cho các phòng/ban, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các phòng/ban gửi lên Chủ tich HĐQT;
- Tiếp nhận và truyền đạt thông tin, ý kiến của Chủ tịch HĐQT đến các phòng ban; theo dõi việc thực hiện chỉ đạo để báo cáo Chủ tịch HĐQT;
- Tiếp nhận, kiểm soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban trong Công ty trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt;
- Soạn thảo văn bản, công văn, hợp đồng, báo cáo... theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT;
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

Job Requirement

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại Học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên là thư ký Chủ tịch HĐQT/Giám đốc.
- Giới tính: Nam.
- Yêu cầu khác:
+ Có kiến thức trong lĩnh vực tài chính/ ngân hàng/ chứng khoán;
+ Có sự hiểu biết chung về các hoạt động quản trị của doanh nghiệp;
+ Có khả năng sắp xếp thời gian, tư duy sáng tạo, biết lập và thực hiện kế hoạch công việc hiệu quả;
+ Có kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp - cập nhật thông tin;
+ Thành thạo tin học văn phòng,
+ Thành thạo Tiếng anh (là một lợi thế).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản trị rủi ro, Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/09/2022
 • Location: Ha Noi, Northern region
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 12/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.