Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Hạch toán các nghiệp vụ tự doanh của công ty chứng khoán: Mua bán Cổ phiếu niêm yết, Trái phiếu niêm yết, OTC , Chứng chỉ tiền gửi, Hợp đồng tiền gửi, Vay cá nhân, Vay tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài

- Phối hợp với Kế toán trưởng hệ thống lại danh mục tài khoản, danh mục khách hàng và nhà đầu tư trên phần mềm kế toán nhằm quản lý dữ liệu khoa học và quản trị được rủi ro. Thiết kế các mẫu báo cáo trên phần mềm kế toán phục vụ yêu cầu quản trị của Ban lãnh đạo.

- Xây dựng và phân tích báo cáo doanh số bán hàng theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty và Tập đoàn.

- Công tác kế toán thanh toán, tạm ứng (chi, đốc thúc thu hồi), quản lý định mức chi phí theo Quy chế quản lý.

- Kiểm soát, hạch toán và thanh toán lương, BHXH của CBNV, lương MGPTKH, thù lao Hội đồng quản trị, cộng tác viên khác.

- Hạch toán công nợ nội bộ với các Chi nhánh liên quan đến chi phí đi công tác, phòng nghỉ, tiếp khách…

- Kiểm tra, kiểm soát, phê duyệt các giao dịch; kiểm soát các chứng từ hạch toán; báo cáo số liệu nghiệp vụ hàng ngày theo quy định.

- Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm gửi cơ quan chức năng, báo cáo thống kê theo quy định của Pháp luật và Công ty.

- Trợ giúp/ tham mưu cho trưởng đơn vị về các nghiệp vụ, quy trình, quy định liên quan tới nghiệp vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đơn vị giao.

Job Requirement

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại Học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương .
 • Yêu cầu khác:
  • Có quan hệ với các các đơn vị cùng lĩnh vực hoạt động của công ty (Chứng khoán, ngân hàng, quỹ..v..v.)
  • Có khả năng sắp xếp thời gian, tư duy sáng tạo, biết lập và thực hiện kế hoạch công việc hiệu quả;
  • Giao tiếp tốt và khả năng thuyết trình;
  • Chịu được áp lực công việc….;
  • Thành thạo tin học văn phòng
 • Quyền lợi:
  • Thời gian làm việc: Thứ 2-6, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.
  • Lương thỏa thuận.
  • Được hỗ trợ tiền ăn ca.
  • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
  • Được nghỉ hàng năm theo quy định của Nhà nước.
  • Được cử tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro, Chuyên viên Quản trị rủi ro, Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi, North Central Coast
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp tư vấn, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp tư vấn, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi, North Central Coast
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi, North Central Coast
 • Required skills: Thư ký Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng bộ phận Thư ký-Kế hoạch, Trợ lý/Thư ký Chủ tịch HĐQT, Trợ lý/Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Ưu tiên Nam
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng phòng tư vấn, Trưởng phòng Tư vấn, Trưởng/Phó phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.